BARY MLECZNE

Bary czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
Żaczek 9-16,  
Żak 9-16,   
Flisak 9-17 

Bary mleczne działają w ograniczonym zakresie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i klientom zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.