Handlowa Spółdzielnia JUBILAT                                                                                          
Al. Zygmunta Krasińskiego 1, 31-111 Kraków                          

NIP 675-000-32-30,  REGON 001096350
KRS 0000168419,  BDO 000025320



Jednostka Kontakt Email
 Sekretariat tel.: +48 12 422 80 40
fax: +48 12 422 25 65
info@jubilat.com.pl
 Dział marketingu tel.: +48 12 619 34 14
tel.: +48 12 619 33 72
marketing@jubilat.com.pl
 Dział handlu
(artykuły spożywcze)
tel.: +48 12 619 34 11
tel.: +48 12 619 34 15
fax: +48 12 619 34 08
handlowy_s@jubilat.com.pl
 Dział handlu
(artykuły przemysłowe)
tel.: +48 12 619 33 85
tel.: +48 12 619 33 51
handlowy_p@jubilat.com.pl
 Dział księgowości  tel.: +48 12 619 33 03
tel.: +48 12 619 33 90
ksieg_fin@jubilat.com.pl
 Dział administracyjno - techniczny tel.: +48 12 619 34 19
tel.: +48 12 619 33 54
administracja@jubilat.com.pl
 Dział kadr i rachuby płac tel.: +48 12 619 33 64
tel.: +48 12 619 33 65
jubkadry@jubilat.com.pl
 Dział organizacji i samorządu tel.: +48 12 619 34 18
tel.: +48 12 619 33 97
samorzad@jubilat.com.pl