KARTA KLIENTA ELEGANZA
Karta upoważnia do specjalnych  promocji przez cały rok !
Kartę otrzymuje się bezpłatnie.Wystarczy dokonać dowolnego zakupu z kolekcji Eleganza (szczegóły w regulaminie).


INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W HANDLOWEJ SPÓŁDZIELNI JUBILAT

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Przetwarzamy Pana(i) dane, ponieważ w przeszłości wyraził Pan(i) na to zgodę wypełniając formularz karty osobowej Klienta Salonu Eleganza lub Klienta Domu Handlowego JUBILAT.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Handlowa Spółdzielnia Jubilat w Krakowie z siedzibą 31-111 Kraków, Al. Zygmunta Krasińskiego 1.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@jubilat.com.pl

3. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo docofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało  się na zasadach określonych w regulaminach m.in.uczestnictwa w Salonie Eleganza a konsekwencją takiego przetwarzania będzieotrzymywanie     wyselekcjonowanejinformacji marketingowej.

 

W celu realizacji Pani /Pana uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych lub rezygnacji z przesyłanych przez Handlową Spółdzielnię JUBILAT informacji o akcjach marketingowych w Salonie Eleganza, prosimy o wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: iod@jubilat.com.plRegulamin Kart Klienta Eleganza

Oświadczenie o wycofaniu zgody