Handlowa Spółdzielnia "Jubilat" zatrudni pracowników na stanowiskach:                    

INFORMACJE: HS Jubilat, 31-111 Kraków,
Al. Zygmunta Krasińskiego 1 Dział Kadr
(V piętro, pokój 516)  tel. 12 619-33-64, 12 619-33-65

______________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna dla wszystkich  kandydatów do pracy

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Handlowa Spółdzielnia Jubilat w Krakowie z siedzibą 31-111 Kraków, Al. Z. Krasińskiego 1,
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 12 619 33 97.
3.    Kategoria danych osobowych: dane zwykłe.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji –na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres 2 tygodni od zakończenia rekrutacji.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 7.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji .