Handlowa Spółdzielnia JUBILAT -  pracaInformacje: HS JUBILAT 31-111 Kraków, Al. Zygmunta Krasińskiego 1, Dział Kadr (V piętro pok. 516) tel 12 619 33 65 e-mail: jubkadry@jubilat.com.pl

OFERTY  PRACY : BRAK