OGŁOSZENIE

Zarząd Handlowej Spółdzielni „Jubilat” zaprasza Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane do zapoznania się z planowanym zakresem remontu części elewacji pokrytej rastrową osłoną zwaną diafragmą w obiekcie DH Jubilat położonego przy Al.Zygmunta Krasińskiego 1.  Wszelkich informacji i udostępnienie dokumentacji w tym zakresie udziela: Dział Administracyjno-Techniczny pokój 509 V piętro DH Jubilat Kraków Al.Zygmunta Krasińskiego 1 tel.126193419,126193354,126193357. W przypadku zamiaru złożenia oferty informujemy że powinna ono być złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2021roku. H.S.Jubilat zastrzega prawo do:

 1.dowolnego wyboru oferenta .

 2.braku wyboru którejkolwiek z ofert .