NIE MARNUJ ŻYWOŚCI !

Handlowa Spółdzielnia JUBILAT w Krakowie informuje, że  w 2020 roku przekazała na rzecz organizacji pozarządowych  z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz 351, 1495,1571 i 1655) ilość 482,29 kg