Wyposażenie : 

  • tablice, rzutnik, nagłośnienie, 
  • zaplecze socjalne.

Kontakt:
tel.: +48 12 619 33 98
email: administracja@jubilat.com.pl